CORONA VIRUS: OOK GEEN VOORJAARSLEDENVERGADERING

Na de stopzetting van de publieke activiteiten heeft het bestuur van de HKH besloten de ledenvergadering, die gepland stond op 22 april 2022, ook niet door te laten gaan.
De eerstvolgende ledenvergadering wordt dan de najaarsledenvergadering op 18 november a.s.
Omdat de bezorging van de Nieuwsbrief 85 om die reden wordt samengevoegd met de bezorging van de Heemskring, is de Nieuwsbrief 85 versneld in de website opgenomen.
U kunt deze inzien en/of downloaden door te klikken op deze link

andere, recente berichten
Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken