Coronamaatregelen verlengd

Na de persconferentie van dinsdag 21 april 2020 is duidelijk dat er weliswaar kleine stappen gezet worden in de terugkeer naar…. ,maar dat we er nog lang niet zijn, en dat voorzichtigheid op zijn plaats is. Daar komt bij dat ook alle evenementen tot 1 september 2020 stil liggen.
Het bestuur van de Historische Kring Heemskerk heeft daarom besloten ook de eigen genomen maatregelen te verlengen. Dat betekent:
1.a. We verlengen tot 1 september 2020 het stopzetten van de activiteiten van de HKH, zoals de vrijdagmiddag en de lezingen. En zijn er ook geen rondleidingen.
1.b. We verlengen ook tot 1 september aanstaande het sluiten van de openstelling op maandagmiddag, dinsdagavond, en de werkochtend woensdagochtend.
Onze doelgroep is te kwetsbaar, en de ruimte te beperkt om risico’s te nemen.
2. Het weekend van 100 jaar Mariaschool eind juni van dit jaar gaat niet door en zullen we verplaatsen naar een later tijdstip, afhankelijk van alle ontwikkelingen.

Over het t.z.t. hervatten van activiteiten zullen wij u ook op deze plaats informeren.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search