De HKH bij ‘Kom in de Kas’

Als onderdeel van ‘Kom in de Kas’ verzorgt de HKH een tentoonstelling onder de titel ‘Heemskerk en zijn scholen’. De bezoeker wordt door middel van historische kaarten en een selectie van foto’s uit eigen archief of dat van derden getoond hoe Heemskerk in de jaren na 1950 is gegroeid en hoe het aantal scholen meegroeide. Op de expositie is te zien hoe de scholen over het dorp verspreid lagen, hoe het aantal toenam naarmate Heemskerk groter werd en hoe het aantal scholen afnam door schaalvergroting. Ook vergrijzing van wijken speelde een rol in de afname van het aantal. Op de foto’s zijn zowel gebouwen als personen terug te vinden, steeds gekoppeld aan locaties op ‘veranderende’ plattegronden.
De tentoonstelling is te bezichtigen in de kassen van kwekerij Sap in het weekend van 6 en 7 april, van 11 tot 16 uur

Inmiddels is een kleine reportage foto’s opgenomen elders in deze website.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search