ERFGOEDORGANISATIES GAAN SAMENWERKEN MET STICHTING OER-IJ

Drie organisatie die zich in de regio actief bezighouden met historisch erfgoed hebben vrijdag 24 februari in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Stichting Oer-IJ uit Castricum. De andere partners zijn Museum Kennemerland, Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en de Historische Kring Heemskerk.

De Stichting Oer-IJ is een bewonersinitiatief dat zich inzet voor behoud, duurzaam beheer en een groter besef van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de groene driehoek Zaanstad, Velsen en Alkmaar. Een ‘vergeten’ gebied met een met een bijzondere ontstaans- en bewoningsgeschiedenis. Tot aan het begin van de jaartelling stroomde het Oer-IJ als noordelijke zijtak van de Rijn dwars door Kennemerland om bij Castricum in zee uit te monden. Vanaf het moment dat land droogviel zijn mensen er een bestaan gaan opbouwen.

Van links naar rechts Evert Vermeer (Stichting Oer-IJ), Cees Hazenberg (voorzitter Museum Kennemerland), Joep Frerichs (voorzitter Historisch Genootschap Midden-Kennemerland) en Henk Engel (voorzitter Historische Kring Heemskerk).

Een van de eerste concrete vormen van samenwerking is de serie Oer-IJ lezingen die in Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland worden gegeven. Die cyclus is een herhaling van de succesvol verlopen avonden die eerder het archeologisch centrum in Huis van Hilde te Castricum zijn gehouden. De bibliotheek IJmond Noord doet de organisatie voor deze activiteit in Beverwijk.
Andere concrete samenwerkingsprojecten zijn een basiscursus voor Oer-IJ gidsen komend najaar en het aanbod van publieksexcursies in het buitengebied van Kennemerland. Eerder was er voor de gidsenopleiding in Castricum veel belangstelling. Die worden nu ook in Beverwijk en Velsen gehouden. Later worden die gidsen ingezet voor rondleidingen in het zuidelijk Oer-IJ gebied. Die excursies zullen dan ook vanuit Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk worden gehouden en inhoudelijk vooral ingaan op de sporen die de geschiedenis hier in het landschap heeft achtergelaten.

Wie behoefte heeft aan contact of meer willen weten, raadpleegt de websites museumkennemerland.nl, hgmk.nl, historischekringheemskerk.nl of oer-ij.eu

Recent Posts

Start typing and press Enter to search