FILMVERTONING HKH IN BIBLIOTHEEK HEEMSKERK

Op woensdag 9 maart organiseert de HKH van 19:30 tot 21:30 in samenwerking met de bibliotheek een filmavond met diverse korte films over Heemskerk in de periode 1998/1999 en 2005.

Voor de pauze worden de volgende films worden vertoond:
•Het buurthuis De Zandkraai wordt vervangen door nieuwbouw op een andere plek. Een laatste blik in en buiten het gebouw voor de afbraak. Het begin van de nieuwbouw met de nieuwe naam Het Spectrum. Ook een overzicht van de herinrichting van het Lauragebied, omvattend het Agnes plantsoen een gedeelte van de Maerelaan en een kijkje op de vrijdagmarkt.Periode; voorjaar 1998. Duur: 15 minuten.

•Tuinbouwgebied De Lunetten wordt een woonwijk. Voorjaar 1998. Duur: 4 minuten.

•Herdenking 500 jaar Maerten van Heemskerck. Middeleeuwse potsenmakers en optocht met muziek naar de Laurentius kerk. Herdenkingsbijeenkomst in de kerk. Datum: 14-4-1998. Duur: 20 minuten.

•Archeologische opgravingen in de Broekpolder

Datum: 7-9-1998. Duur: 5 minuten.

•De laatste fase van de bouwactiviteiten in het Lauragebied (Spectrum, Agnes Plantsoen en Maerelaan). Datum: 16-12-1998. Duur: 10 minuten.

Na de pauze wordt vervolgd met:
•Heropvoering van de strijd in 1799 tussen Bataafs-Franse troepen en de Engels-Russische invallers.Kampement en gevechten in het dorpscentrum bij de Zaalberglaan. Braderie met oude ambachten.
Datum: 26-6-1999. Duur: 21 minuten.

•Herfstspektakel op het terrein van kasteel Marquette, georganiseerd door de Harddraverij Vereniging t.g.v. het 80 jarig jubileum. Datum: 23 -10-2005. Duur: 28 minuten.

De toegang voor deze filmavond is gratis maar aanmelden is noodzakelijk in verband met het maximaal aantal beschikbare plaatsen . Opgeven kan via de mail of telefonisch (0251 239018)

Werkgroep film/video, februari 2016

Recent Posts

Start typing and press Enter to search