‘Alternatieve’ Ledenvergadering HKH

HKH zet streep door ‘gewone’ Najaarsvergadering, maar komt wel met kleinschalig alternatief

Na het niet-doorgaan van de Voorjaarsledenvergadering komt er bij de Historische Kring Heemskerk ook geen Najaarsledenvergadering. Wel wordt woensdag 28 oktober een louter formele ledenvergadering gehouden, waarbij de jaarstukken ter tafel komen, evenals de begroting. Met het oog op de coronaregels is er in de Jansheeren plaats voor niet meer dan vijftig personen. Omdat er geen ‘programma na de pauze’ is, verwacht het HKH-bestuur echter een minder grote opkomst dan normaal. Mochten zich meer dan 50 belangstellenden melden, dan wordt mogelijk gekozen voor een vergadering-in-twee-ronden.

Onze leden zullen nader worden geïnformeerd in de Nieuwsbrief 86 die voor deze gelegenheid vervroegd zal verschijnen en apart van de Heemskring zal worden verspreid.

Per 1 september hoopt de HKH in het Historisch Huis aan de A. Verherentstraat de normale activiteiten van de werkgroepen te hervatten. In het centrale gedeelte kunnen, rekening houdend met de anderhalve meter, niet meer dan zes personen een plaats vinden. Van de populaire vrijdagmiddagbijeenkomsten kan hier dus voorlopig geen sprake zijn. Er wordt gezocht naar een vervangende ruimte.

De beeldbanken van de HKH zijn onverminderd populair en worden steeds vaker bezocht. Dat geldt niet alleen voor de fotobeeldbank, met bijna 10.000 afbeeldingen, maar bijvoorbeeld ook voor de bidprentjesbeeldbank, waarin tegen de 5.000 bidprentjes en rouwadvertenties zijn opgenomen.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search