HEEMSKERK, DE TUIN VAN AMSTERDAM

Op verzoek van Van Prof. Bert Helmsing van het ISS van de Erasmus Universiteit hebben Jos Niesten en Jacques Henneman in 2011 en 2012 college gegeven over 100 jaar Tuinbouw in Heemskerk.

Per jaar kwamen 25 leerlingen uit ontwikkelingslanden naar Nederland om in 18 maanden kennis op te doen van de Nederlandse land- en tuinbouw. De doelstelling van het Institute Social Studies was daarbij : Terugkeren naar hun vaderland en een leidinggevende functie innemen om de opgedane kennis door te geven.

Het college werd in de morgen gegeven. Na de lunch werd een bedrijfsbezoek gepland. Door 100 jaar terug te gaan in de Heemskerkse tuinbouw waren situaties voor vele studenten herkenbaar in de huidige ontwikkeling in hun eigen land. Het Heemskerkse tuinbouwgebeuren is voor deze studenten een case geweest voor hun eigen land.

Met veel genoegen hebben wij de presentatie vanuit het Engels teruggezet in de Nederlandse taal en aangevuld met de meest recente ontwikkelingen van de Heemskerkse tuinbouw.

Wij zien er naar uit deze presentatie aan de HKH leden te tonen op de ledenvergadering op 12 mei 2015. Deze presentatie (na de pauze) is ook vrij toegankelijk voor niet-leden.

Jos Niesten en Jacques Henneman

Recent Posts

Start typing and press Enter to search