HKH-LEDEN GEDECOREERD

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen voorafgaande aan de viering van Koningsdag, zijn ditmaal onder anderen, twee bekende HKH’ers onderscheiden.

nieuw onderschrift – Burgemeester temidden van de gedecoreerden

Het is gebruikelijk dat de burgemeester bij de uitreiking van de eretekenen melding maakt van de verdiensten waardoor zij in aanmerking zijn gekomen voor hun onderscheiding.

Van Henk Boot, bij de HKH voortrekker van de werkgroep Genealogie en medewerker aan Oud Kadaster Heemskerk, werden ook vermeld zijn vele activiteiten voor de lokale voetbalvereniging ADO 20 als scheidsrechter, toernooiorganisator en jeugdleider. Voorts was hij actief als klussenman op diverse basisscholen.

Saillant detail was dat in dezelfde lintjesregen ook zijn vrouw Corrie werd onderscheiden voor haar activiteiten op scholen, bij Kaarsenmakerij De Dompelaar en in verzorgingshuis Westerheem.

Onderonsje van de twee HKH gedecoreerden, Joke Kranendonk en Henk Boot

De tweede HKH’er die werd onderscheiden was Joke Kranendonk.
Naast haar langdurige bestuurders- en educatieve activiteiten binnen de HKH werden vooral genoemd het samen met anderen opzetten van de Kennisquiz voor Ouderen.
Verder werden ook gememoreerd haar werkzaamheden in het kader van EHBO-opleiding en andere vrijwilligersactiviteiten op basisscholen, haar betrokkenheid bij de tennisvereniging Marquette en bij de 4-5 mei activiteiten ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

Alle drie genoemde personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De foto’s zijn van Leo Tillmans.
Op de bovenste foto staan v.l.n.r. Piet Hermens, Joop den Hollander, Joke Kranendonk, Burgemeester Mieke Baltus, Corrie Boot – van Oevelen en Henk Boot.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search