HKV EXCURSIE HOOGOVENMUSEUM

De 2 voorgaande excursies naar het Hoogovensmuseum waren een groot succes. Reden om nogmaals een excursie voor onze leden van de Historische Kring Velsen te organiseren op zaterdag 30 oktober a.s.
De excursie start met een lezing door Jan Koer met aansluitend een bezoek aan de grote zaal van het Hoogovensmuseum. Een uitgebreide tentoonstelling die vele facetten belicht uit de zeer rijke geschiedenis van het staalbedrijf. De excursie is inclusief een kopje koffie en voor iedere deelnemer een fraai boek over 90 jaar geschiedenis van het ijzer- en staalmaken in IJmuiden.

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor deze excursie d.m.v. het overmaken van € 5,- per persoon onder vermelding van ‘excursie Hoogovensmuseum 30/10’ op bankrekening NL09RABO0383624223 t.n.v. de Historische Kring Velsen.
Uw betaling geldt dan tevens als inschrijving.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search