IN MEMORIAM AAD TUIJN

Toch nog plotseling is op donderdag 11 augustus op 78-jarige leeftijd Aad Tuijn overleden.
Aad was onlosmakelijk verbonden met de Historische Kring Heemskerk, Aad was de HKH!

Hij werd geboren in het Heemskerkerduin en zijn leven stond in het teken van het dorp Heemskerk en VanGelder, waar hij tot zijn pensioen heeft gewerkt.

Aad Tuijn overleed op 11 augustus 2016

Aad Tuijn overleed op 11 augustus 2016

Vanaf de oprichting van de Historische Kring Heemskerk in 1988 was Aad een zeer betrokken medewerker bij de maandagmiddagwerkgroep waar hij een vaste plek aan tafel innam.

In 2005 schreef hij een artikel in de Heemskring over “Leven, wonen en werken van 1930 tot 1950” rond zijn geboortegrond aan de Luttik Cie, in 2010 gevolgd door een artikel “Er warmpjes bijzitten” over het uitgestorven beroep van de kolenboer in Heemskerk.

Aad was een belangrijk gezicht voor de HKH en zijn stem was vele malen te beluisteren in de uitzendingen van de locale radioprogramma’s.

Samen met de vorig jaar overleden Willem van Rixel en andere medewerkers was hij verantwoordelijk voor de samenstelling van alle foto-exposities die door de HKH zijn georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de tweejaarlijkse exposities tijdens Kom in de Kas.
In het Historisch Huis, maar ook daarbuiten, was hij de perfecte gastheer, hij ontving mensen en leidde ze vol enthousiasme rond.

Niet alleen de HKH, maar heel Heemskerk zal hem node missen. Wij zijn enorm dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend.

Wij wensen zijn vrouw Jopie, zijn kinderen en kleinkinderen en overige familieleden veel sterkte toe.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search