In memoriam Go Stavenuiter (1935-2019)

De gronden van Heemskerk kennen vele verhalen, verhalen van mensen die daar woonden en leefden. Go Stavenuiter haalde die verhalen met liefde naar boven!
Go Stavenuiter overleed zondag 29 december na een langere periode van ziek zijn. Maar tot zijn dood bleef hij actief meedenken en meewerken bij de Historische Kring Heemskerk (HKH). Geboren in het West-Friese dorp Zwaag kwam hij na zijn studie naar de IJmond om in het onderwijs te gaan werken. Oud-leerlingen van lhno-school Deborah Baeke en van het Baandert College (waar Deborah Baeke in 1974 in opging), zullen zich Go nog herinneren. In 1966 werd hij benoemd tot directeur van Deborah Baeke, in de voormalige Mariaschool aan de A. Verherentstraat. En vanaf 1974 dus in het Baandert College. Go is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs in Heemskerk. Daarbij was hij maatschappelijk zeer betrokken. Illustratief daarvoor was dat hij van het prille begin af aan zeer actief was in en vanuit de Kritische Gemeente IJmond. In de jaren zeventig was hij voorzitter van de KGIJ, maar ook in de jaren daarna bleef hij op veel verschillende manieren actief. Streven naar een rechtvaardiger samenleving was daarbij zijn drijfveer!
Meer dan dertig jaar lang was Go Stavenuiter actief binnen de Historische Kring Heemskerk, van 1998 tot voorjaar 2007 als secretaris. Go was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van Heemskerk, zijn woonplaats sinds zijn studie. Naast diverse andere activiteiten wilde hij graag verhalen schrijven. Heemskerk was voor hem een uitdaging. Hij verzamelde oude kaarten van het dorp en wilde daar veel meer van weten. Dat leidde tot een aantal artikelen voor de Heemskring, het lijfblad van de HKH. Om de verhalen te kunnen vertellen waren archiefbezoeken noodzakelijk. Elk bezoek leverde hem kopieën op van interessante stukken. Maar ook het aanschaffen van relevante boeken brachten hem op het spoor van de Heemskerkse geschiedenis. Door de transcripties, die hij leerde maken van oude registers, kwam hij op het spoor van bijzondere archiefstukken. In 2008 werd al zijn inzet, waaronder die voor de HKH, gewaardeerd en beloond met een koninklijke onderscheiding. In 2009 kwam Go op het idee om van een aantal oude kaarten een bundel verhalen te maken en deze als boekwerk te presenteren bij het 25-jarig bestaan van de HKH. Hij vroeg Gerard Castricum om hem daarbij te assisteren. Gerard leerde Go kennen als een vriendelijke, geduldige man. Er ontstond een vruchtbare samenwerking voor de tien jaar daarna. Go maakte mensen als Gerard enthousiast om het Heemskerk van de oude kaarten in de herinnering terug te halen. Go was daarbij de verhalenverteller, Gerard de techneut, die wist hoe kaarten werden gemeten en getekend. Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Breda werden bezocht, omdat de Heemskerkse geschiedenis daar ook te vinden is. In hun zoektocht hebben ze veel gediscussieerd over de adel en de geestelijkheid, de hoofdrolspelers uit oude tijden. Heel langzaam kwamen ‘gewone’ mensen in beeld. Go hoopte vanaf 2018 over diverse ‘vroege’ bewoners van Heemskerk verhalen te kunnen vertellen. Sinds 1557 werden de mensen met naam en toenaam genoemd. Het was een nieuwe uitdaging. Er liggen nog twee verhalen op de plank, waaraan zij samen hebben gewerkt. Go hoopte ze nog tijdens zijn leven te kunnen publiceren. Tot enkele weken geleden zette hij kleine aanvullinkjes op papier. Helaas zal hij de publicatie van die verhalen niet meer meemaken, noch nieuwe verhalen ophalen en schrijven. De HKH zal Go Stavenuiter, als betrokken mens en als de man die de geschiedenis van Heemskerk in verhalen tot leven bracht, dan ook missen!

Henk Engel
Voorzitter HKH

Recent Posts

Start typing and press Enter to search