IN MEMORIAM: HENK HIN

het eerste exemplaar voor de eerste burger

het eerste exemplaar voor de eerste burger

Met de tekst: “Met waardering en in dankbare herinnering: HENK HIN, mede oprichter en eerste voorzitter van de Historische Kring Heemskerk”, eren wij in het Dagblad Kennemerland de nagedachtenis van Henk Hin.

Hij was betrokken bij de geboorte van de HKH en werd door de toenmalige initiatiefnemers direct gevraagd om voorzitter van de vereniging te worden, de eerste. Hij had én als inspecteur van het lager onderwijs én vanwege zijn vele andere activiteiten uitgesproken talenten getoond om aan een goede start bij te dragen. Dat gebeurde ook, al heeft zijn voorzitterschap betrekkelijk kort geduurd.
Uit die korte periode zijn diverse foto’s met leuke, belangrijke momenten bekend. De eerste staat in Heemskring nummer 2 en toont het moment waarop Henk Heemskring nummer 1 aan toenmalig burgemeester Wouter Hoobroeckx, die zeer geïnteresseerd was (en nog is) in de HKH, overhandigt.

In Heemskring nummer 6 van november 1991 is hij nog te zien wanneer hij het prachtige boek “Honderd jaar Laurentius in Heemskerk” overhandigt aan bisschop Bomers van Haarlem. Die uitgave van de HKH verscheen in april 1991 als afsluiting en bekroning van de door velen gedragen restauratie van de kerk: “ Het wonder van Heemskerk”. Ook in de acties om dat wonder te bewerkstelligen speelde Henk Hin een grote rol. Zo vinden we zijn naam als vice-voorzitter op de Torenobligaties groot Vijftig Gulden, waarvan er liefst 9000 werden uitgezet.

oud -voorzitter spreekt 300 leden toe

oud -voorzitter spreekt 300 leden toe

In Heemskring nummer 7 van april 1992 verklaart hij “door omstandigheden”, zeer tot zijn spijt, te moeten stoppen als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Meta ten Hagen, maar bleef als gewaardeerd lid nog steeds betrokken bij de vereniging. Zo sprak hij op de najaarsbijeenkomst op Kasteel Marquette bij het 10-jarig jubileum de ruim 300 aanwezigen toe.
Betrekkelijk recent wilde hij, geïnteresseerd als hij was, betrokken zijn bij de voorbereidingen van de viering van het 25-jarig jubileum van de Historische Kring Heemskerk in 2013; helaas was toen merkbaar dat zijn bijdrage niet meer volledig kon zijn. Dat speet hem zeer.

Henk Hin is voor de HKH zeer belangrijk geweest; wij zijn hem daar dankbaar voor en zullen in zijn geest hard blijven werken aan die mooie Historische Kring die hem zo na aan het hart lag.
Namens het bestuur,
Niek Linger, voorzitter HKH.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search