IN MEMORIAM NIEK LINGER

En weer betreurt de Historische Kring Heemskerk het verlies van een van haar actieve leden.
Niek Linger, die de afgelopen jaren actief was in en vanuit het bestuur van de HKH, overleed op 3 oktober jl., 76 jaar oud.

In april dit jaar tijdens de voorjaarsledenvergadering nam Niek afscheid als voorzitter van de HKH. Sinds 20 april 2000 was hij lid van het bestuur en van 19 april 2007 tot 12 april 2016 was hij voorzitter. Dat heeft hij met hart en ziel gedaan.
Als geboren Amsterdammer is hij, na in de IJmond terecht gekomen te zijn, steeds meer gaan houden van Heemskerk. Dat blijkt wel uit de slotwoorden in de film “Van Scupildhem tot Heemskerk” van de HKH, waarin hij met trots spreekt over het mooie Heemskerk en mensen uitnodigt dat te zien, verhalen erover te horen en ervan te genieten. Hij was daarnaast ook maatschappelijk betrokken en actief. In en vanuit het onderwijs, o.a. de Willibrordus MAVO en sg. De Die waarvan hij directeur was, in de Kritische Gemeente IJmond, die hij van het begin af aan mee gemaakt heeft en in het 4 mei comité van Heemskerk.
Als voorzitter droeg hij de HKH op een positieve wijze uit. Het 25-jarig bestaan is mede dankzij hem tot een belangrijke en vreugdevolle gebeurtenis geworden met o.a. de prachtige tentoonstelling in het Gemeentehuis. Als voorzitter stond hij voor een open en heldere communicatie, dat gaven we ook aan hem mee bij zijn afscheid in de vorm van het beeldje ‘Heldere communicatie’ met daarin de tekst: ‘Het is belangrijk te horen wat niet gezegd wordt’. Zeer toepasbaar op Niek als voorzitter.

Graag had hij, na gestopt te zijn als voorzitter, nog dingen voor de HKH gedaan, waaronder artikelen schrijven. Al heeft hij voor de Nieuwsbrief van november van de HKH nog wel een bijdrage geschreven, moeten we nu constateren dat de tijd hem wat dat betreft heeft ingehaald.

De HKH is Niek dankbaar voor wat hij voor de vereniging betekend en gedaan heeft en nog betekent. We zullen hem missen en tegelijkertijd blijven herinneren als de enthousiaste en betrokken man, die genoot van de verhalen die het leven met zich meebrengt.
Wij wensen zijn vrouw Janne, zijn kinderen en kleinkinderen en overige familieleden veel sterkte toe.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search