Land vol leven.

Vrijdag 6 oktober geeft Truus Zonneveld van 14.00 – 15.30 uur bij de HKH een lezing over Land vol leven.
Over de tuinbouw in de binnenduinrand.
Zij deed onderzoek, interviewde enkele (oud)tuinders en schreef een beknopte geschiedenis van de tuinbouw vanaf de 17de eeuw.
In het boekje ‘Land vol leven’ komen zaken aan bod als de ligging op een strandwal, de afgegraven duinen (nollen), de gevarieerde teelten, de productiewijzen, de veilingen, en de mores van tuindersfamilies. Zij pleit met Land vol leven indirect voor het behoud van de laatste tuinderijen in de binnenduinrand.
Tijd: Vrijdag 6 oktober 14.00-15.30 uur
Locatie: Historisch Huis HKH in de St. Mariaschool aan de A.Verherentstraat.
Er kunnen maximaal 25 mensen terecht. Gezien de te verwachten belangstelling moet u zich voor deze middag even opgeven. Dat kan bij:secretaris@historischekringheemskerk.nl

Recent Posts

Start typing and press Enter to search