Ledenbrainstorm

Er is vast nog meer aan kennis en ideeën onder de leden van de HKH, dan wij weten!

Bij de nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 4 januari hebben we kort stil gestaan bij de vraag hoe we uit ons groot ledenbestand nog meer ideeën, maar ook kennis op kunnen halen.

Enerzijds zijn we als bestuur op zoek naar ideeën en wensen als het gaat om activiteiten vanuit de HKH. Anderzijds denken we dat er onder de leden toch ook meer mensen moeten zijn met kennis van Heemskerk en haar geschiedenis. Die een mooi verhaal kennen of hebben daaruit. Of die iemand kennen daarvoor. Die bezig zijn met onderzoek naar….

Ook denkend aan hoe in de toekomst verder vorm te geven aan de HKH is het goed om van leden te horen hoe zij dat zien. Als bestuur zijn we bezig het nieuwe Beleidsplan vanaf 2020 te maken. De inbreng daarbij van leden is ook belangrijk.

We willen dan ook graag ons oor te luisteren leggen bij u als lid. Daarvoor hebben we een paar momenten geprikt waarvan we hopen dat u daar er een van wilt bezoeken.

  • Vrijdagmiddag 10 mei 14.15 uur
  • Dinsdagavond 14 mei 19.30 uur

Alle twee in het Historisch Huis in de St. Mariaschool aan de A. Verherentstraat.

U komt? Fijn!

Geeft u zich dan even op bij secretaris@historischekringheemskerk.nl onder vermelding van ‘ledenbrainstorm’ met de dag erbij, en geeft u dan ook uw e-mailadres door. Dan kunnen we u een concept toesturen van hoe we denken het Beleidsplan vanaf 2020 inhoud te geven.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search