LEVEN LANGS DE LINIEDIJK

Tussen Krommenie – Assendelft en Uitgeest – Heemskerk – Beverwijk ligt een gebied met slingerende dijkjes en half verscholen forten. In de vorige eeuw was dit de hoofdverdedigingslinie van Amsterdam.

Nederlandse dienstplichtigen oefenden hier voor de oorlog en deden van alles om de verveling te verdrijven. Duitse soldaten pleegden er oorlogsmisdaden, maar hielpen ook kinderen aan eten. Boeren kregen te maken met onder water gezet land. In dit rijk geïllustreerde boek is te lezen over het landschap dat de Stelling van Amsterdam mogelijk maakte en de natuur die hierdoor ontstond. Maar vooral vertelt het de verhalen van mensen die in de forten en nabij de liniedijk hebben gewoond, gewerkt en geleefd.

‘Leven langs de liniedijk’ is een uitgave van de Stichting Uitgeverij Noord-Holland en telt 128 pagina’s met historisch beeldmateriaal. Het initiatief komt van de Werkgroep Fort bij Krommeniedijk met medewerking van Fort aan den Ham, Fort Veldhuis en Fort op Beverwijk.
Na de zomervakantie ligt in het Historisch Huis een flyer waarin een bestelformulier is opgenomen. Via het contactformulier elders op deze website kunt u de flyer ook via de mail laten bezorgen door dit aan te vragen bij de webmaster. Het boek kost € 15 tot 1 november as. Na bestelling kan het boek worden afgehaald in het Historisch Huis.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search