Nieuwe cursus Oer-IJ gids

Beverwijk/Driehuis De belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis in Kennemerland is zo groot dat op 21 februari een tweede Basiscursus Oer-IJ gids voor het IJmond-gebied van start gaat. De eerste editie, die inmiddels is afgerond, was overtekend. Deelnemers krijgen zeven avonden les op twee locaties; in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland in Beverwijk en in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis. Ook zijn er twee buitenexcursies op een zaterdag.

De cursus wordt georganiseerd door de Stichting Oer-IJ, in samenwerking met Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland en het IVN. De Stichting Oer-IJ is een organisatie die aandacht vraagt voor de cultuurhistorische waarde, de kwaliteit en de kwetsbaarheid van het landelijk gebied in de driehoek Velsen, Alkmaar, Zaanstad. Hier stroomde tot aan het begin van de jaartelling het Oer-IJ, een noordelijke zijtak van de Rijn die bij Castricum in zee uitmondde. Van dat oorspronkelijke getijdenlandschap is -voor wie dat weet- nog veel terug te zien.

Wie de cursus volgt, krijgt toegang tot de digitale syllabus met informatie over het gebied en ontvangt na afloop een certificaat. Met de opgedane kennis kunnen deelnemers, die dat willen, als gids worden ingezet voor rondleidingen. Daarom is er tijdens de cursus ook aandacht voor kennisoverdracht en presentatie. Sociaal geografe Lia Vriend, oud conservator/directeur van Museum Beeckestijn Joke van der Aar en oud stadsarcheoloog van Velsen Wim Bosman zijn de inhoudelijke docenten. Kees Helderman van het IVN gaat dieper in op de natuurwaarden van het gebied en het geven van excursies.

De kosten, data en inschrijvingsmogelijkheden voor de opleiding zijn te vinden op de website www.oerij.eu . Wie zich telefonisch wil opgeven of vragen heeft kan bellen met 06-1445 1564

Recent Posts

Start typing and press Enter to search