‘Onder het Staal: sporen in het landschap’

Deze kam met ingesneden dierfiguren, gemaakt van bot, ca 1000-1100 na Chr., werd gevonden in Velsen Noord en is één van de voorwerpen die worden getoond op de tentoonstelling ‘Onder het Staal’, die vanaf 2 juni in Huis van Hilde te zien is. De tentoonstelling belicht de geschiedenis van het land onder Tata Steel, de voormalige Hoogovens. De komst van de staalreus,  precies 100 jaar geleden, veranderde het aanzien van het gebied rond de monding van het Noordzeekanaal. Het maakte ook archeologisch onderzoek mogelijk. Dat leverde bijzondere vondsten op, waaronder een skelet uit de IJzertijd dat op de tentoonstelling te zien is. Gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland, Jack van der Hoek, opent op 1 juni de tentoonstelling die duurt tot en met 23 september 2018.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search