Ontwikkeling Lager Onderwijs in Heemskerk

Vrijdag 1 december is de eerste vrijdagmiddag van december bij de HKH met als activiteit een kort filmverslag van de ontwikkeling van het basisonderwijs in Heemskerk tot 1954. Met daarna een schets van de groei van de basisscholen in Heemskerk opgaand met de groei van Heemskerk in de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Na de pauze met koffie is er een kleine quiz…..
Vrijdagmiddag 1 december
14.00-15.30 uur
Locatie: Historisch Huis HKH in de St. Mariaschool aan de A.Verherentstraat

Recent Posts

Start typing and press Enter to search