OPROEP FOTO’S MARIASCHOOL

De Historische Kring Heemskerk is op zoek naar foto’s, zo mogelijk filmmateriaal, van de St. Mariaschool aan de A. Verherentstraat in Heemskerk.

Zaterdag 6 juli is er open huis in de Mariaschool.  Er is Open Atelier en daarom opent ook de HKH haar deuren, evenals Café Lokaal.
De HKH wil die dag een fotoreportage laten zien van de geschiedenis van de Mariaschool.
En dan gaat het om de  volgende activiteiten:

  • de Mariaschool als katholieke lagere school voor meisjes
  • de Gymzaal met de gymlessen voor de leerlingen van de Mariaschool, alsook de Jozefschool. Tevens gebruikt als turnruimte.
  • de Mariaschool en haar atelierruimten
  • Peuterspeelzaal Olleke Bolleke, die een tijd gehuisvest is in de Mariaschool
  • De Kunstuitleen
  • De Lokale Omroep
  • Café Lokaal
  • En nu dan de Historische Kring Heemskerk

Van de laatste heeft de HKH natuurlijk zelf een aantal foto’s.
Ook van de Mariaschool als school heeft de HKH foto’s in haar beeldbank staan. Maar men is nieuwsgierig of daar nog meer foto’s voor te vinden zijn.
Met dit materiaal kan ook extra aandacht worden gegeven straks in 2020 aan het 100 jarig bestaan van de St. Mariaschool!

Als u foto- of filmmateriaal heeft kunt u dat langsbrengen op maandagmiddag of dinsdagavond bij de HKH aan de A. Verherentstraat, of contact opnemen met de voorzitter van de HKH: voorzitter@historischekringheemskerk.nl.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search