In dit hoofdstuk geven wij u informatie over de structuren en financiën van de Historische Kring Heemskerk.

De informatie is verdeeld over de hoofdstukken:

Algemene informatie : over juridische structuur, doelstellingen en vestigingsadres;

Bestuursleden : de gegevens van alle bestuursleden, de ledenadministrateur en de webmaster;

Werkgroepen  : korte beschrijving van taken en leden per werkgroep;

Heemsstichting, bewaker van monumentaal erfgoed: beschrijving relatie met Heemsstichting, de renovatie van de tuinderswoning aan de Kleine Houtweg en andere activiteiten van de Stichting;

Begrotingen en Financiële Overzichten : de door de ledenvergadering vastgestelde financiële overzichten en begrotingen vanaf 2012;

Beleidsplan : het vigerende beleidsplan 2015-2020 zoals vastgesteld door het bestuur;

Nieuwsbulletin: Hierin presenteren wij telkens actuele nieuwsberichten die voor onze leden en oo voor andere geïnteresseerden van belang zijn.

Klik op een van de links rechts hiernaast om naar de betreffende pagina te gaan.

Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken