Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de vereniging te kunnen voortzetten en om de vereniging ook in de toekomst bestaansrecht te geven is een meerjarenbeleidsplan nodig. Alleen door stil te staan bij de huidige situatie en na te denken over de toekomst kan tijdig worden ingespeeld op allerlei ontwikkelingen.

Het opstellen van dit beleidsplan past ook in het streven naar het instandhouden en verbeteren van onze organisatie en de vereniging levend en aantrekkelijk te houden voor huidige en nieuwe leden.

Bovendien wordt door subsidieverstrekkers veelal meer informatie over het reilen en zeilen van de vereniging gevraagd.

Het bestuur van de Historische Kring Heemskerk heeft na evaluatie van het voorgaande beleidsplan een nieuw plan opgesteld voor de jaren 2015-2020.

Van de inhoud van dit beleidsplan kunt u kennis nemen door te klikken op onderstaande link.

wikimedia-adobe-pdf-icon-w2000

 

      klik hier voor het beleidsplan

 

 

Om het beleidsplan te kunnen lezen moet uw computer beschikken over PDF-reader-software. Als dat nog niet op uw computer geïnstalleerd is, klik dan eerst hier en download eerst het gratis programma.


Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken