Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de vereniging te kunnen voortzetten en om de vereniging ook in de toekomst bestaansrecht te geven is een meerjarenbeleidsplan nodig. Alleen door stil te staan bij de huidige situatie en na te denken over de toekomst kan tijdig worden ingespeeld op allerlei ontwikkelingen.

Het opstellen van dit beleidsplan past ook in het streven naar het instandhouden en verbeteren van onze organisatie en de vereniging levend en aantrekkelijk te houden voor huidige en nieuwe leden.

Bovendien wordt door subsidieverstrekkers veelal meer informatie over het reilen en zeilen van de vereniging gevraagd.

Het bestuur van de Historische Kring Heemskerk heeft na evaluatie van het voorgaande beleidsplan een nieuw plan opgesteld voor de jaren 2020-2023.

Per 25 mei 2018 is nieuwe wetgeving van kracht geworden die bepaalt hoe organisaties om dienen te gaan met de privacy van leden, donateurs en andere relaties. Om te voldoen aan de belangrijkste onderwerpen van deze wetgeving, heeft het bestuur van de Historische Kring Heemskerk een privacy-reglement vastgesteld dat per die datum van kracht is geworden.

Van de inhoud van het beleidsplan en

 

het privacy-reglement kunt u kennis nemen door te klikken op de onderstaande links.

 

      

klik hier voor het beleidsplan 2020-2023

 

 

klik hier voor het privacyreglement

 

 

 

Om het beleidsplan te kunnen lezen moet uw computer beschikken over PDF-reader-software. Als dat nog niet op uw computer geïnstalleerd is, klik dan eerst hier en download eerst het gratis programma.


Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken