Hieronder worden in het kort vermeld de werkgroepen die binnen de Historische Kring Heemskerk actief zijn. Voor een uitgebreidere beschrijving van de werkzaamheden binnen de werkgroepen klikt u hier om te gaan naar Werkgroepen aan het werk

ARCHIEF / DOCUMENTATIE/
COLLECTIEBEHEER
Verzamelen, opslaan en toegankelijk maken van archieven, krantenknipsels en ander schriftelijk materiaal en objecten Vacature
Albert Vrugt (Historisch Huis)Hans Gerritsma (depot)
archief
BEHEER EN GASTHEREN en -DAMES Onderhoud, van ons Historisch Huis en opvang en begeleiding van bezoekers Bert van Dijk, Ria van Dijk,  Cor Teeling,
Henk Boot,
Jan Steggink, Annie Bleijendaal, Liane Troost
beheer
BIBLIOTHEEK Verwerving, registratie en beschikbaarstellen van boeken en tijdschriften. Jan Zweeris,
Gerrit van de Klok,
EDUCATIE De Werkgroep Educatie houdt zich bezig met het uitdragen van de historie van Heemskerk op basisscholen. Joke Kranendonk, Janne Linger, Wim Smeels educatie
EXPOSITIE Verzorging van o.a. thematische tentoonstellingen in verzorgingshuizen etc. Jaap Schoen,
Fred van Tongeren,
Cor Teeling, Jan Steggink
FILM, VIDEO en AUDIO Verzamelen en zonodig digitaliseren van (bewegende) beelden en geluidsfragmenten. Jan Zweeris, Tjeerd Poort
FOTOCOLLECTIE Het verzamelen van fotomateriaal van alle onderwerpen die op de geschiedenis van Heemskerk betrekking hebben, het bewerken, opslaan en toegankelijk maken daarvan . Hes Niesten, Jaap Schoen, Jan Steggink,  Peter Welp, Nico Sinnige, Tinus Wentink, Leo Tillmans, Guus Docen.
GENEALOGIE Verzamelen, bewerken, opslaan en informatieverstrekking van stamboom- en andere genealogische gegevens Henk Boot,
Jan Versluis
genealogie
KAARTEN-COLLECTIE Het verzamelen en eventueel restaureren  van alle mogelijk kaartmateriaal. Gerard Castricum, kaartengroep
OPEN MONUMENTENDAG  Organisatie rond de deelnemende monumenten en de regionale brochure en de samenstelling van een fietsroute langs de opengestelde bezienswaardigheden Libbe van Dijk,            Piet van Zwieten.  omd-logo
OUD KADASTER HEEMSKERK Transcriptie oude aktes en registratie in beeldbank Gerard Castricum, Ineke Broekhuizen, Simon de Wit, Kees Baltus, Hes Niesten
REDACTIE EN EXTERNE COMMUNICATIE Samenstellen van ons halfjaarlijkse tijdschrift “Heemskring”. Redactieleden:
Ineke Broekhuizen,
Marjo Hoogewerf,
Margriet Veken-Hoogewerf
Samenstellen van de halfjaarlijkse Nieuwsbrief,
Verspreiding Heemskring en Nieuwsbrief
Co Rol,
Rob Groen
RONDLEIDINGEN EN DORPSWANDELINGEN Coördinatie van rondleidingen in de kastelen van Heemskerk. Piet van Zwieten
rondleiders zijn:
Marjo Hoogewerf,
Gerda vd Meij,
Ferry Kwee, Sophia Verbaan
Rondleidingen
SYSTEEMBEHEER Installatie en onderhoud computer- en beeldapparatuur Jan Bos,
Hes Niesten

 

Start typing and press Enter to search