In verband met de op handen zijnde verhuizing is ons Historisch Huis  voor alle belangstellenden voorlopig alleen geopend op de maandagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en op de dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur komt daarmee tot nader order te vervallen. Tijdens de openstelling kunt u terecht voor vragen over ons werk, afgifte van materialen etc. U wordt dan ontvangen door een van onze gastheren die u zal begeleiden naar een lid van de werkgroep die u het best te woord kan staan aangaande het onderwerp van uw bezoek.

Hieronder worden in het kort vermeld de werkgroepen die binnen de Historische Kring Heemskerk actief zijn. Voor een uitgebreidere beschrijving van de werkzaamheden binnen de werkgroepen klikt u hier om te gaan naar Werkgroepen aan het werk

ARCHIEF / DOCUMENTATIE Verzamelen, opslaan en toegankelijk maken van archieven, krantenknipsels en ander schriftelijk materiaal Jan de Ruijter,
Albert Vrugt
archief
BEHEER EN GASTHEREN Onderhoud, indeling en toewijzing van beschikbare ruimte binnen ons Historisch Huis aan de verschillende activiteiten. Leendert de Pee,
Cor Teeling,
Bert van Dijk,
Jan de Ruijter,
Henk Boot,
Jan Steggink
beheer
BIBLIOTHEEK Verwerving, registratie en beschikbaarstellen van boeken en tijdschriften. Jan Zweeris,
Gerrit van de Klok,
Go Stavenuiter
bibliotheek -2.
EDUCATIE De Werkgroep Educatie houdt zich bezig met het uitdragen van de historie van Heemskerk op basisscholen. Joke Kranendonk, Janne Linger, Wim Smeels educatie
EXPOSITIE Verzorging van o.a. thematische tentoonstellingen in verzorgingshuizen etc. Jaap Schoen,
Fred van Tongeren,
Fred de Graaf,
Ton Putter,
Piet Termes,
Cor Teeling,
Pierre Janssens,
expositie1
FILM, VIDEO en AUDIO Verzamelen en zonodig digitaliseren van (bewegende) beelden en geluidsfragmenten. Jan Zweeris, Tjeerd Poort filmenvideo
FOTOGRAFIE Het verzamelen van fotomateriaal van alle onderwerpen die op de geschiedenis van Heemskerk betrekking hebben, het bewerken, opslaan en toegankelijk maken daarvan. Hes Niesten, Jaap Schoen, Jan Steggink,  Peter Welp, Nico Sinnige, Leo Tillmans. fotografie
GENEALOGIE Verzamelen, bewerken, opslaan en informatieverstrekking van stamboom- en andere genealogische gegevens Henk Boot,
Jan Versluis
genealogie
KAARTEN-COLLECTIE Het verzamelen en eventueel restaureren  van alle mogelijk kaartmateriaal. Gerard Castricum,
Go Stavenuiter,
kaartengroep
OPEN MONUMENTENDAG  Organisatie rond de deelnemende monumenten en de regionale brochure en de samenstelling van een fietsroute langs de opengestelde bezienswaardigheden Libbe van Dijk,            Piet van Zwieten.  omd-logo
OUD-KADASTER HEEMSKERK Leesbaar maken oude archiefstukken inz. onroerende zaken en koppeling aan plaatsen op digitale kaart v.l.n.r.
Henk Boot,
Go Stavenuiter,
Gerard Castricum,
Jan vd Linden
 Werkgroep OK Heemskerk
REDACTIE EN EXTERNE CONTACTEN Samenstellen van ons halfjaarlijkse tijdschrift “Heemskring”. Redactieleden:
Ineke Broekhuizen,
Marjo Hoogewerf,
Margriet Veken-Hoogewerf
redactie 2014 kleiner
Samenstellen van de halfjaarlijkse Nieuwsbrief. Aart Andeweg,
RONDLEIDINGEN Coördinatie van rondleidingen in de kastelen van Heemskerk. Piet van Zwieten
rondleiders zijn:
Marjo Hoogewerf,
Ad van Roermund,
Gerda van der Meij,
Ferry Kwee, Sophia Verbaan
Rondleidingen
[/mk_table][/vc_column][/vc_row]
Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken