Hieronder publiceren wij een eerder geschreven artikel uit ons tijdschrift dat een raakvlak vertoont met de huidige actualiteit. In dit geval gaat het om:

LIGTENTEN IN HEEMSKERK

Nu de hele wereld gebukt gaat onder het Coronavirus, wordt regelmatig teruggeblikt naar eerdere perioden waarin epidemiën zich voordeden.
Oudere bewoners van Heemskerk zullen zich zeker personen uit het dorp herinneren die vroeger tuberculose hadden: familieleden, vrienden, klasgenoten, buurtgenoten. Rijk of arm: er zijn weinig families gespaard gebleven voor deze volksziekte.
Lange tijd is gedacht dat de ziekte erfelijk en daarom niet te bestrijden was. Maar met de ontdekking in 1882 door Robert Koch dat tbc werd veroorzaakt door een bacterie -in die tijd tuberkelbacil genoemd- gloorde er hoop. Het
zou echter nog tot 1944 duren voor er een medicijn gevonden werd. De brede toepassing van deze antibiotica kwam pas een paar jaar na de oorlog op gang.
De analogie met het huidige Corona moge duidelijk zijn.
In 2012 publiceerden wij een artikel over TBC ondermeer in Heemskerk.

 

Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken