OVERLIJDEN LOEK VAN ROON

Zondag 6 juli j.l. overleed Loek van Roon in de leeftijd van 52 jaar. We wisten dat hij ernstig ziek was, maar dan overvalt zo’n bericht je toch.

Vele jaren was Loek als vrijwilliger betrokken bij de Historische Kring Heemskerk. Hij wist veel van computers, ICT en was goed op de hoogte van allerlei ontwikkelingen in die branche. Hij was de beheerder van ons computersysteem en adviseur waar het ging om vernieuwingen in dat systeem.

Loek had zijn eigen wijze van werken en dat leverde soms wel discussie op, maar dat liet zijn betrokkenheid bij de HKH onverlet.
Dat betekent dat wij hem heel erg zullen missen.

Beste Loek, rust in vrede.

Het bestuur van de HKH

Recent Posts

Start typing and press Enter to search