Hieronder staan een aantal artikelen vermeld over onderwerpen die de moeite waard zijn gelezen en/of bezocht te worden. De artikelen zijn bereikbaar door te klikken op het betreffende fotootje of in het menu hier rechtsonder.

Maerten zelfportret Maerten van Heemskerck werd ± 500 geleden in 1498 in Heemskerk geboren. Zijn vader, Jacob Willemsz. van Veen was een welgesteld landsman. Eigenlijk heette hij dus Maerten van Veen, maar zoals vaker in die tijd noemden veel kunstenaars zich naar hun geboorteplaats.
huldtoneel Het Huldtoneel is één van de eerste wettelijk beschermde archeologische monumenten in Nederland. Het is een kunstmatige heuvel, bekend als de “Scepelenberg”, aan de huidige Rijksstraatweg, schuin tegenover de Marquettelaan, in de buurt van Noorddorp.
DSCF1402 In het centrum van Heemskerk staat op het Kerkplein de Nederlands Hervormde Kerk (ook wel bekend als de Dorpskerk). Op diezelfde plaats stond al in 1063 een kerk, waarvan bij verwoesting rond 1573, de toren behouden is gebleven. Deze toren is in de 13e eeuw opgetrokken uit zogenaamde kloostermoppen (grote stenen).
DSCF1395 Het huidige kerkgebouw van de Rooms katholieke Parochie van de Parochie H. Laurentius werd in 1891 gebouwd naar een ontwerp van de architect J.H. Tonnaer, leerling van de bekende bouwmeester P.J.H. Cuypers. Het diende ter vervanging van de kleine, zogenaamde Waterstaatskerk uit 1847 en werd gebouwd direct links daarvan. Vanuit de oude kerk zijn onder meer overgebracht de uit 1871 daterende kruiswegstaties en het 17e eeuwse schilderij “De Marteldood van St. Laurentius”.
luchtfoto Veldhuis Fort Veldhuis, dat grotendeels in oorspronkelijke staat verkeert, wordt sinds 1989 als museum gebruikt. Het museum is in beheer van de Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945. In het luchtoorlogmuseum zijn wrakstukken, foto’s en documenten te zien uit de Tweede Wereldoorlog. Behalve tentoonstellingen behoort onderzoek naar vermiste vliegtuigen en bemanningen en publicaties daarover tot de doelstellingen van de Stichting.
Assumburg DSCF0151 Slot Assumburg dateert waarschijnlijk oorspronkelijk uit de 13e eeuw, maar werd in 1546 verbouwd, en is genoemd naar de buurtschap Assum tussen Heemskerk en Uitgeest. Bij de verbouwing is gebruikgemaakt van sloopmateriaal van kasteel Oud Haerlem dat enkele honderden meters zuidelijker had gelegen en midden 14e eeuw was verwoest. De kracht die het kasteel uitstraalt, is meer schijn dan werkelijkheid. Het is in feite een imitatie van een middeleeuws kasteel. De dunne muren zouden een beleg niet hebben kunnen doorstaan. Een dergelijk kasteel wordt doorgaans coulissenkasteel genoemd.
Marquette 2010 Kasteel Marquette, Het Huis tot Heemskerk stamt uit de periode rond 1250. Het rondeel maakte deel uit van een lange keten van kastelen waarschijnlijk ter verdediging tegen de West-Friezen. Het werd bewoond door de Heren van Heemskerk. De Heren van Heemskerk raakten regelmatig in conflict met naburige Heren en met de boerenbevolking

Start typing and press Enter to search