Het Huldtoneel is één van de eerste wettelijk beschermde archeologische monumenten in Nederland. Het is een kunstmatige heuvel, bekend als de “Scepelenberg”, aan de huidige Rijksstraatweg, schuin tegenover de Marquettelaan, in de buurt van Noorddorp.

de Scepelenberg aan de Rijksstraatweg te Heemskerk

de Scepelenberg aan de Rijksstraatweg te Heemskerk

 

Het is niet duidelijk of de oorsprong van de heuvel al werd gevormd door een grafheuvel uit de Romeinse tijd , misschien al eerder als Germaanse heilige offerplaats, of dat de heuvel gezien de latere scherven die daarin werden gevonden, op zijn vroegst rond het jaar 900 werd opgeworpen.

In 1863 onderzocht de conservator-archeoloog L.J.F. Jansen van het Rijksmuseum van Oudheden de heuvel middels een opgraving. Hij vond aardewerk, verbrand bot, houtskool en resten van geoxideerd ijzer. Hij concludeerde dat het een begraafplaats uit de Romeinse tijd betrof.

Het Huldtoneel der Heeren van Kennemerlant uit de gravure door Hendrik de Leth ca 1729 in "Het Zegenpralent Kennemerlant"

Het Huldtoneel der Heeren van Kennemerlant uit de gravure door Hendrik de Leth ca 1729 in “Het Zegenpralent Kennemerlant”

Vast staat wel dat op deze plaats van oudsher vergaderingen plaatsvonden van vertegenwoordigers van de Kennemer dorpen. Later werden hier de middeleeuwse landheren ingehuldigd als Heren van Kennemerland. Hieraan wordt ook de naam “Huldtoneel” ontleend. Historische bronnen vermelden onder meer de huldiging van Albrecht van Beieren (1361) en Jan van Brabant (1418).

het monument dat werd geplaatst in 1863

het monument dat werd geplaatst in 1863

Ter ere hiervan is ook naar alle waarschijnlijk-heid onmiddellijk na de opgraving in 1863 een gedenknaald geplaatst door jonkheer mr. D.Th. Gevers van Endegeest.De tekst op het monument op het huldtoneel luidt:

DOOR GEVERS v ENDEGEEST EN ZIJNE VROUW MJ DEUTZ ASSENDELFT OPGERIGT MDCCCLXIII; DE GRAVEN VAN HOLLAND WERDEN HIER NAAR OVERLEVERING ALS HEREN VAN KENNEMERLAND GEHULDIGD; WANDELAAR WIL DIT GEDENKTEKEN EERBIEDIGEN

Meer lezen? zie Koene, Morren en Schweitzer, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen

 

Start typing and press Enter to search