In Dagblad Kennemerland van 27 september 1958 stond het volgende bericht:

De braak liggende grond vóór aanvang nieuwbouw gezien vanuit Bachstraat/Marquettelaan

De braak liggende grond vóór aanvang nieuwbouw gezien vanuit Bachstraat/Marquettelaan

“Hoge Werfje geeft z’n geheim prijs

HEEMSKERK

In de Oosterzij, daar waar een pad loopt vanaf de A. Verherentstraat naar de Marquettelaan, ligt het z.g. Hoge Werfje. Deze aanduiding is kennelijk afgeleid van hoog erf. Het is een bult welke ongeveer twee meter hoger ligt dan het omringende land.

Vele inwoners hebben daar als kind gespeeld. De huurders van deze weidegrond zijn altijd gemoedelijke lieden geweest, want weggejaagd werd men er zelden.

Meer dan eens is verondersteld dat deze hoogte mogelijk wel iets geheimzinnigs zou kunnen bevatten. Nu men voor het bouwrijp maken van het terrein ongeveer de helft van de bult heeft afgegraven, is het alles puin wat de klok slaat. Tevens werd er de fundering aangetroffen van een gebouw dat daar vroeger moet hebben gestaan. Ook zagen wij zoiets dat op een gewelf leek.

Gezien vanaf de kerktoren; midden rechts Hoge Werfie

Gezien vanaf de kerktoren; midden rechts Hoge Werfie

Het huis dat hier eeuwen geleden stond, moet voor de hervorming de pastorie van de pastoor zijn geweest. Deze woonde in die dagen dus een heel eind van zijn kerk, de oude St.-Laurenskerk, vandaan. Een pad moet toen vanaf deze pastorie rechtstreeks geleid hebben naar wat nu het Kerkplein is. Het land in de omgeving van het Hoge Werfje werd nog altijd in huurcontracten “de pastoorswei” genoemd en het land ten westen van deze plaats ”de pastoors”.

Momenteel is nog een gedeelte van het pad en van het Hoge Werfje aanwezig. Spoedig echter zullen op deze plaats 150 etagewoningen komen, waarvan de bouw gefinancierd wordt uit een lening van de Europese Gemeenschap Kolen en Staal. Nog even en dan zal niets meer herinneren aan dit pad en deze hoogte waar vroeger de Heemskerkse jeugd placht te spelen en waar ’s avonds de romantiek hoogtij vierde “

De huizen die ook wel werden aangezien voor Het Hoge Werfje

De huizen die ook wel werden aangezien voor Het Hoge Werfje

De bedoelde verhoging lag in de noordwestelijke hoek tussen de huidige Ingenhouszstraat en de Bachstraat.

Het pastoorshuis zou gebouwd moeten zijn tussen 1319 toen de Orde van Sint Jan (de Jansheeren !) het recht verkreeg op de grond en de benoeming van een pastoor in Heemskerk, en 1580 toen het betreffende huis op een schetstekening van landmeter Pieter Bruijnsz voorkwam.

Overigens werd door sommige Heemskerkers aan het begin van de 20ste eeuw de naam van het Hoge Werfje ook toegedicht aan het groepje woonhuizen dat aan een zandpad in het verlengde van de A. Verherentstraat heeft gestaan, waar nu de Ingenhouszstraat is.

Over het Hoge Werfje zijn artikelen gepubliceerd in de Heemskringen 44, 45 en 47.

Start typing and press Enter to search