Op deze pagina kunt u onze nieuwsbrieven inzien van het lopende en de vijf voorafgaande jaren. Van elke uitgave is in het kort iets vermeld over de inhoud.


De onderwerpen in de Nieuwsbrief 87 (16 pag.), van april 2021 zijn:pdf logo

Uitnodiging ledenvergadering 23 juni 2021; Verslag najaarsledenvergadering 28oktober 2020; Jaarverslag secretariaat; Financieel Overzicht 2020 met toelichting en Balans per 31 december 2020; Berichten van het bestuur; Nieuws van de werkgroepen met o.a. enkele bijzondere nieuwe objecten; Een ‘Terzijde’ van onze voorzitter; In Memoriam voor Jan Duineveld; En een nioeuwe prijsvraag.


pdf logo

Nieuwsbrief 86 van oktober 2020 telt 16 pagina’s en bevat o.m.

Uitnodiging najaarsledenvergadering 28 oktober 2020; Verslag najaarsledenvergadering 20 november 2019; Oproep input beleidsplan 2020-2023; Berichten van het bestuur inclusief  herhaling jaarverslagen 2019 secretaris en penningmeester;  Financiële begroting 2001; Zomaar wat getallen; In memoriam voor enkele bekende HKH’ers; Nieuws van diverse werkgroepen; Nicolaas Henneman, Heemskerker aan de wieg van de fotografie; een “Terzijde” door onze voorzitter.


pdf logo

Nieuwsbrief 85 van maart 2020 telt 16 pagina’s en bevat o.m.

Kennisgeving NIET DOORGAAN VOORJAARSLEDENVERGADERING i.v.m. Corona; Verslag najaarsledenvergadering 20 november 2019; Berichten van het bestuur inclusief jaarverslagen 2019 secretaris en penningmeester;  Oproep voor ledenraadpleging Beleidsplan; Zomaar wat getallen; Nieuws van diverse werkgroepen; Lang leve de honderdjarige Mariaschool; In memoriam voor een zestal bekende HKH’ers; Een bericht over samenwerking binnen de regio; een “Terzijde” door onze voorzitter.


pdf logo

Nieuwsbrief 84 van november 2019 telt 16 pagina’s en bevat o.m.

Uitnodiging najaarsledenvergadering op 20 november 2019; Verslag voorjaarsledenvergadering 17 april 2019; Berichten van het bestuur inclusief financiële begroting 2020 en het beleidsplan 2020-2023;  Nieuws van de werkgroepen met o.a. de beeldbanken bij de HKH en een kennismaking met Simon de Wit ; Oproepen;  Een bericht over samenwerking binnen de regio; een “Terzijde” door onze voorzitter; Enkele berichten over ontvangen schenkingen en puntjes voor uw agenda.


pdf logo

In de Nieuwsbrief 83 van april 2019 van 16 pagina’s vind u o.m.

Uitnodiging voorjaarsledenvergadering op 17 april 2019; Verslag voorjaarsledenvergadering 18 april 2018; Berichten van het bestuur inclusief jaarverslagen 2018 secretariaat en penningmeester;  Nieuws van de werkgroepen ; Oproepen;  een “Terzijde” door onze voorzitter en enkele puntjes voor uw agenda.


pdf logo

Nieuwsbrief 82 van november 2018 telt 16 pagina’s u vindt daarin o.m.

Uitnodiging najaarsledenvergadering op 21 november 2018; Verslag voorjaarsledenvergadering 18 april 2018; Berichten van het bestuur over huisvesting en verhuizing; Waar Heemskerk veranderde; Financiële begroting 2019; In Memoriam Piet Scheerman en Beerend Wietsma; Nieuws van de werkgroepen ; Heemskring op internet; Contacten met andere organisaties; Behoud monumentaal erfgoed; De lidmaatchapskaart voor 2019; een “Terzijde” door onze voorzitter en enkele puntjes voor uw agenda.


pdf logo

Nieuwsbrief 81 van april 2018 telt 16 pagina’s en bevat o.m.

Uitnodiging voorjaarsledenvergadering op 18 april 2018; Verslag najaarsledenvergadering 15 november2017; Jaarverslag secretariaat 2017; Financieel overzicht 2017; Berichten van het bestuur over huisvesting en verhuizing; Nieuws van de werkgroepen educatie, bibliotheek en lezingen; Reacties op Heemskring 57 en 58; Regionale samenwerking; Activiteiten en oproepen; Nieuwe uitgaven; een “Terzijde” door onze voorzitter en enkele puntjes voor uw agenda.


pdf logo

In Nieuwsbrief 80 (12 pag.) van november 2017 zijn onder andere opgenomen:

Uitnodiging najaarsledenvergadering 15 november 2017; Verslag voorjaarsledenvergadering 12 april 2017; Financiële Begroting 2018; Berichten van het bestuur; Nieuws van de werkgroepen; Regionale samenwerking; Activiteiten; Gevraagd….; Ontvangen materialen; een “Terzijde” door onze voorzitter en enkele puntjes voor uw agenda.


pdf logo

In Nieuwsbrief 79 (16 pag.) van april 2017 vindt u onder meer:

Uitnodiging voorjaarsledenvergadering 12 april 2017; Verslag najaarsledenvergadering 14 november 2016; Financiëel Overzicht 2016 en Balans met toelichting; Berichten van het bestuur; Mededelingen over vrijwilligers en werkgroepen, en activiteiten; Regionale contacten en samenwerkingen; Reacties van lezers; Gevraagd….; Ontvangen materialen; een “Terzijde” door onze voorzitter en enkele puntjes voor uw agenda.


pdf logo

Nieuwsbrief 78 (16 pag.) van oktober 2016 bevat onder meer:

Uitnodiging najaarsledenvergadering 14 november 2016; Verslag voorjaarsleden-vergadering 11 april 2016; Financiële Begroting 2017 met toelichting; Berichten van het bestuur; In memoriams Aad Tuijn en Niek Linger; Foto’s zoeken in de beeldbank; Gevraagd….; Activiteiten; Ontvangen en geschonken; Tekenen in Kasteeltuin Assumburg.


pdf logo

In Nieuwsbrief 77 (16 pag.) van maart 2016 zijn onder meer opgenomen:

Uitnodiging voorjaarsledenvergadering 11 april 2016; Verslag najaarsleden-vergadering 17 november 2015; Financiëel verslag, balans en toelichting 2015; In memoriam Ton de Vries, Willem van Rixel en Hans Stam; Kandidaat-bestuursleden stellen zich voor; Nieuws van de werkgroepen; Activiteiten, Agenda en Algemene informatie.


pdf logo

De onderwerpen in de Nieuwsbrief 76 (16 pag.), van november 2015 zijn:

Uitnodiging najaarsledenvergadering 17 november 2015; Verslag voorjaarsleden-vergadering 12 mei 2015; Financiële begroting 2016 met toelichting; (zorgen om) Ons Historisch Huis; mededelingen over Beeldbank, Website, Computersystemen, Heemsstichting en Project Oosterweg; Voortgangsverslagen diverse werkgroepen; ; Verslagen vrijwilligersavond en viering 70 jaar bevrijding Heemskerk en en het bezoek en de rondleiding van de familie Adrichem door Aad Tuijn.


Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken