Op deze pagina kunt u onze nieuwsbrieven inzien van het lopende en de vijf voorafgaande jaren. Van elke uitgave is in het kort iets vermeld over de inhoud.


pdf logo

De onderwerpen in de Nieuwsbrief 93 (40 pag.), van oktober 2023 zijn:

OOK DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN BEWAAREXEMPLAAR geworden door de toevoeging van de aangekondigde Statutenwijziging die met tekst en toelichting achterin zijn meegenomen.
In deze nieuwsbrief vind u o.a. de uitnodiging voor de voorjaarsledenvergadering op 18 april as.,verslag najaarsledenvergadering14 november 2023, financieel verslag over 2023 en andere verslagen van het bestuur, bericht over de Kern van Kennemerland, Maerten van Heemskerck 450 jaar, verhuizing van ons depot naar Fort Veldhuis, de rubriek “zomaar wat getallen”, ontvangen objecten en opnieuw aandacht voor de wijziging van de statuten van de vereniging.


pdf logo

De onderwerpen in de Nieuwsbrief 92 (40 pag.), van oktober 2023 zijn:

DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN BEWAAREXEMPLAAR geworden door de toevoeging van de aangekondigde Statutenwijziging die met tekst en toelichting achterin zijn meegenomen.
In het eerste deel zijn als onderwerpen onder meer begrepen:
Uitnodiging najaarsledenvergadering 14 november 2023; Verslag voorjaarsledenvergadering 19 april 2023 (abusievelijk vermeld 2022); Financiële begroting 2024; Zomaar wat getallen; (andere) Berichten van het bestuur en werkgroepen; Lidmaatschapskaart 2024.


pdf logo

De onderwerpen in de Nieuwsbrief 91 (16 pag.), april 2023 zijn:

Uitnodiging voorjaarsledenvergadering 19 april 2023; Verslag najaarsledenvergadering 15 november 2022; Financieel overzicht 2022;  Zomaar wat getallen; (andere) Berichten en verslagen van het bestuur; Museum Kennemerland en onze samenwerking; Aankondiging Statutenwijziging; Mededelingen over redactie Heemskring en andere werkgroepen;


pdf logo

De onderwerpen in de Nieuwsbrief 90 (16 pag.), van oktober 2022 zijn:

Uitnodiging najaarsledenvergadering 15 november 2022; Verslag voorjaarsledenvergadering 19 april 2022; Financiële begroting 2023;  Zomaar wat getallen; (andere) Berichten van het bestuur; De Kern van Kennemerland; Eeuwfeest Mariaschool; Plannen voor Huldtoneel; Vooruitblikken komende Heemskring; En dan nog even dit……; Nieuwe prijsvraag; Schenkingen aan de HKH; Lidmaatschapskaart 2023.


pdf logo

De onderwerpen in de Nieuwsbrief 89 (16 pag.), van april 2022 zijn:

Uitnodiging ledenvergadering 19 april 2022; verslag ledenvergadering 23 juni 2021 (herhaling); Jaarverslag secreatariaat 2021; Financiële begroting 2022 (herhaling) ; Zomaar wat getallen; Berichten van het bestuur; Financieel Overzicht en Balans 2021 met toelichtingen; Aankondiging voordracht door Jean Roefstra over bodemonderzoek kastelen; Presentatie plaatjesboek over Heemskerk; Nieuws van de werkgroepen; Even iets anders; Prijsvraag , agenda en diverse berichten.


De onderwerpen in de Nieuwsbrief 88 (20 pag.), van oktober 2021 zijn:pdf logo

Uitnodiging ledenvergadering 23 november 2021; verslag ledenvergadering 23 juni 2021; Financiële begroting 2022; Berichten van het bestuur; Plaatjesboek over Heemskerk; In memoriam Ton van Herpen; Nieuws van de werkgroepen; Schildje voor Heemskerkse monumenten en monumenten beschermen met de Heemsstichting; Radio-uitzendingen op Heemskerk FM; Louk Israëls, een joods onderduikertje in Heemskerk; Even iets anders; Lidmaatschapskaart 2022.


De onderwerpen in de Nieuwsbrief 87 (16 pag.), van april 2021 zijn:pdf logo

Uitnodiging ledenvergadering 23 juni 2021; Verslag najaarsledenvergadering 28oktober 2020; Jaarverslag secretariaat; Financieel Overzicht 2020 met toelichting en Balans per 31 december 2020; Berichten van het bestuur; Nieuws van de werkgroepen met o.a. enkele bijzondere nieuwe objecten; Een ‘Terzijde’ van onze voorzitter; In Memoriam voor Jan Duineveld; En een nieuwe prijsvraag.


pdf logo

Nieuwsbrief 86 van oktober 2020 telt 16 pagina’s en bevat o.m.

Uitnodiging najaarsledenvergadering 28 oktober 2020; Verslag najaarsledenvergadering 20 november 2019; Oproep input beleidsplan 2020-2023; Berichten van het bestuur inclusief  herhaling jaarverslagen 2019 secretaris en penningmeester;  Financiële begroting 2001; Zomaar wat getallen; In memoriam voor enkele bekende HKH’ers; Nieuws van diverse werkgroepen; Nicolaas Henneman, Heemskerker aan de wieg van de fotografie; een “Terzijde” door onze voorzitter.


pdf logo

Nieuwsbrief 85 van maart 2020 telt 16 pagina’s en bevat o.m.

Kennisgeving NIET DOORGAAN VOORJAARSLEDENVERGADERING i.v.m. Corona; Verslag najaarsledenvergadering 20 november 2019; Berichten van het bestuur inclusief jaarverslagen 2019 secretaris en penningmeester;  Oproep voor ledenraadpleging Beleidsplan; Zomaar wat getallen; Nieuws van diverse werkgroepen; Lang leve de honderdjarige Mariaschool; In memoriam voor een zestal bekende HKH’ers; Een bericht over samenwerking binnen de regio; een “Terzijde” door onze voorzitter.


pdf logo

Nieuwsbrief 84 van november 2019 telt 16 pagina’s en bevat o.m.

Uitnodiging najaarsledenvergadering op 20 november 2019; Verslag voorjaarsledenvergadering 17 april 2019; Berichten van het bestuur inclusief financiële begroting 2020 en het beleidsplan 2020-2023;  Nieuws van de werkgroepen met o.a. de beeldbanken bij de HKH en een kennismaking met Simon de Wit ; Oproepen;  Een bericht over samenwerking binnen de regio; een “Terzijde” door onze voorzitter; Enkele berichten over ontvangen schenkingen en puntjes voor uw agenda.


pdf logo

In de Nieuwsbrief 83 van april 2019 van 16 pagina’s vind u o.m.

Uitnodiging voorjaarsledenvergadering op 17 april 2019; Verslag voorjaarsledenvergadering 18 april 2018; Berichten van het bestuur inclusief jaarverslagen 2018 secretariaat en penningmeester;  Nieuws van de werkgroepen ; Oproepen;  een “Terzijde” door onze voorzitter en enkele puntjes voor uw agenda. 

 

 

 

Start typing and press Enter to search