Op deze pagina kunt u onze nieuwsbrieven inzien van het lopende en de vijf voorafgaande jaren. Van elke uitgave is in het kort iets vermeld over de inhoud.


pdf logo

Nieuwsbrief 81 van april 2018 telt 16 pagina’s en bevat o.m.

Uitnodiging voorjaarsledenvergadering op 18 april 2018; Verslag najaarsledenvergadering 15 november2017; Jaarverslag secretariaat 2017; Financieel overzicht 2017; Berichten van het bestuur over huisvesting en verhuizing; Nieuws van de werkgroepen educatie, bibliotheek en lezingen; Reacties op Heemskring 57 en 58; Regionale samenwerking; Activiteiten en oproepen; Nieuwe uitgaven; een “Terzijde” door onze voorzitter en enkele puntjes voor uw agenda.


pdf logo

In Nieuwsbrief 80 (12 pag.) van november 2017 zijn onder andere opgenomen:

Uitnodiging najaarsledenvergadering 15 november 2017; Verslag voorjaarsledenvergadering 12 april 2017; Financiële Begroting 2018; Berichten van het bestuur; Nieuws van de werkgroepen; Regionale samenwerking; Activiteiten; Gevraagd….; Ontvangen materialen; een “Terzijde” door onze voorzitter en enkele puntjes voor uw agenda.


 

pdf logo

In Nieuwsbrief 79 (16 pag.) van april 2017 vindt u onder meer:

Uitnodiging voorjaarsledenvergadering 12 april 2017; Verslag najaarsledenvergadering 14 november 2016; Financiëel Overzicht 2016 en Balans met toelichting; Berichten van het bestuur; Mededelingen over vrijwilligers en werkgroepen, en activiteiten; Regionale contacten en samenwerkingen; Reacties van lezers; Gevraagd….; Ontvangen materialen; een “Terzijde” door onze voorzitter en enkele puntjes voor uw agenda.


pdf logo

Nieuwsbrief 78 (16 pag.) van oktober 2016 bevat onder meer:

Uitnodiging najaarsledenvergadering 14 november 2016; Verslag voorjaarsleden-vergadering 11 april 2016; Financiële Begroting 2017 met toelichting; Berichten van het bestuur; In memoriams Aad Tuijn en Niek Linger; Foto’s zoeken in de beeldbank; Gevraagd….; Activiteiten; Ontvangen en geschonken; Tekenen in Kasteeltuin Assumburg.


pdf logo

In Nieuwsbrief 77 (16 pag.) van maart 2016 zijn onder meer opgenomen:

Uitnodiging voorjaarsledenvergadering 11 april 2016; Verslag najaarsleden-vergadering 17 november 2015; Financiëel verslag, balans en toelichting 2015; In memoriam Ton de Vries, Willem van Rixel en Hans Stam; Kandidaat-bestuursleden stellen zich voor; Nieuws van de werkgroepen; Activiteiten, Agenda en Algemene informatie.


 

pdf logo

De onderwerpen in de Nieuwsbrief 76 (16 pag.), van november 2015 zijn:

Uitnodiging najaarsledenvergadering 17 november 2015; Verslag voorjaarsleden-vergadering 12 mei 2015; Financiële begroting 2016 met toelichting; (zorgen om) Ons Historisch Huis; mededelingen over Beeldbank, Website, Computersystemen, Heemsstichting en Project Oosterweg; Voortgangsverslagen diverse werkgroepen; ; Verslagen vrijwilligersavond en viering 70 jaar bevrijding Heemskerk en en het bezoek en de rondleiding van de familie Adrichem door Aad Tuijn.


De onderwerpen in de Nieuwsbrief 75 (16 pag.), van mei 2015 zijn:pdf logo

Uitnodiging ledenvergadering 12 mei 2015; Verslag najaarsledenvergadering 24 november 2014; Financieel Overzicht 2014 met toelichting *); Jaarverslagen diverse werkgroepen; In Memoriams voor Jan ten Hagen en Henk Hin; Aankondiging artikel Heemskring over Debora Baeke en diverse andere wetenswaardigheden.

*) Het in de nieuwsbrief opgenomen Financieel Overzicht 2014 is in enigszins aangepaste vorm op 12 mei 2015 aan de ledenvergadering gepresenteerd en door deze goedgekeurd. De juiste gegevens zijn in deze website opgenomen onder de knop “Organisatie” en daarna ” Begrotingen en Financiele overzichten”


De onderwerpen in de Nieuwsbrief 74 (16 pag.), van november 2014 zijn:pdf logo

Uitnodiging ledenvergadering 24 november 2014; Verslag voorjaarsledenvergadering 12 mei 2014; Financiële begroting 2015 met toelichting; Introductie nieuw bestuurslid; In Memoriam Loek van Roon; Regionale samenwerking; Contributie 2015; Website; Heemskerkse kennisquiz; Gezocht ridderspullen; diverse ingekomen vragen en reacties; Activiteiten zusterverenigingen; voorbereiding herdenking 70 jaar bezetting en bevrijding; Verslag medewerkersavond 29 september 2014.


De onderwerpen in de Nieuwsbrief 73 (16 pag.), van mei 2014 zijn:pdf logo

Uitnodiging ledenvergadering 12 mei 2014; Verslag ledenvergadering 25 november 2013; Financieel verslag 2013; Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen; Leeftijdsgroepen van onze leden;  Aankondiging incassobetaling contributies; 150 jaar Huldtoneel; Bezoek Burgemeester; Overdracht fotoborden in centrum; Diverse ingekomen reacties; Aankondiging nieuwe website.


Onze Nieuwsbrief 72 van oktober 2013 (20 pag) bevatte o.a. de volgende onderwerpen:

Verslag ledenvergadering van maandag 15 april 2013; Financiële begroting 2014; Wij zijn is een ANBI; wat is dat?; De Historische Kring 25 jaar – Terugblik op de festiviteiten door Niek Linger; Regionale Samenwerking; In Memoriam Douwe Jansonius; Roomse Rijkdom (een ontvangen boekwerkje uit 1937); Kiezerslijst voor de gemeente Heemskerk 1925-1926; Overlijden Jan Blind; Ingekomen brieven (brieven o.a. uit 1953); Verslag medewerkersavond 2013; Ezels in Heemskerk en Brilon (door Fred van Tongeren) en Nerineshow 12 en 13 oktober 2013 in kasteel Assumburg.  


In Nieuwsbrief 71 van april 2013 (8 pag) stond onder meer:

Verslag ledenvergadering van maandag 26 november 2012; Jaarverslag secretariaat 2012; Financieel overzicht en balans 2012; Jaarverslag Film-Video-Audio Groep; Jubileumprogramma; Jaarverslag Maandag Middag Activiteiten en Even voorstellen:ons nieuwe bestuurslid Aart Andeweg


Dit waren de onderwerpen in Nieuwsbrief  70 van november 2012 (16 pag):

Verslag ledenvergadering van maandag 23 april 2012; Financiële Begroting 2013; Introductie Kennemer College 4 en 5 september 2012; Medewerkersavond 2012; Maandagmiddagactiviteiten M.M.A.; De HKH en het Geheugen van Heemskerk; De HKH en Heemskerk FM; De HKH en de stichting behoud landschap Oosterweg; HKH Beleidsplan 2012-2015; Aad Tuijn en zijn papierconnectie en oproep voor registratie emailadressen.


pdf logo In april 2012 stonden in onze Nieuwsbrief nummer 69:

Verslag ledenvergadering van donderdag 17 november 2011; Financieel verslag en balans 2011; Jaarverslagen 2011 secretariaat, werkgroepen beeld en geluid, beheer, maandagmiddagactiviteiten en genealogie; Hoe agrarisch Heemskerk veranderde; Bibliotheek Historische Kring Heemskerk.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken