Teruggevonden Adelboeken van Marquette na 133 jaar weer als nieuw

Tijdens de restauratie van Marquette, in 1979, vond Loek Scholten, de toenmalige eigenaar van het kasteel, bij het afbreken van de hooiberg de restanten van het Wapenboek van den Nederlandschen Adel. Scholten schonk de twee delen van dit grote, tussen 1883 en 1887 als losbladig systeem uitgegeven boekwerk aan de Historische Kring Heemskerk.
Door HKH-bestuurslid Piet van Zwieten is de afgelopen jaren in samenwerking met de boekbinderij van de stichting Handen Ineen nagegaan wat er aan de boeken ontbrak en wat er eventueel nog te repareren en te restaureren viel.
Na veel speurwerk slaagde men erin de ontbrekende bladen te achterhalen en met medewerking van uitgeverij Wolters-Noordhoff zijn die bladen gescand en opgestuurd.
Vervolgens hebben Jan en Egon van Hoesel van VHP Drukkers bv deze bladen op het goede formaat afgedrukt.
Margreet Beemsterboer van de boekbinderij van Handen Ineen heeft sindsdien een waar kunstwerk verricht met het restaureren en inbinden van dit indrukwekkende boekwerk, zodat de beide delen er na een jaar intensief werken nu weer als nieuw uitzien. Na 133 jaar!
De beide boeken liggen binnenkort in de grote vitrine in de hal van het gemeentehuis. Iedereen kan dan zien hoe mooi (en zorgvuldig!) de boeken zijn gerestaureerd en ingebonden.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search