VAN DE WERKGROEP RONDLEIDINGEN

Tijdens de Open Monumenten Dagen (in Marquette alleen zondag 14 september) zijn we met een aantal gidsen present om bezoekers in Chateau Marquette rond te leiden. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een map met achtergronddocumentatie over Slot Assumburg waarin ook een aantal platen en afbeeldingen van Assumburg in vroeger tijden, plattegronden, wapenschilden en dergelijke.

Omdat in de tijd van jhr. Gevers uit Assumburg heel veel materiaal is verdwenen, willen we i.s.m. Stayokay voorwerpen en afbeeldingen uit de riddertijd voor het Slot gaan maken en/of aanschaffen. Er is al een banier gemaakt met de afbeelding van een harnas (zie hiernaast). Het is de bedoeling dat er ook banieren komen met afbeeldingen van een zwaard, een lans, een goedendag enzovoort.
Als het lukt gaan we ook concrete voorwerpen in Assumburg neerzetten. Mensen die hiervoor geschikt materiaal bezitten en dat willen inzetten, kunnen zich melden bij Aart Andeweg.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search