Voorjaarsledenvergadering 2018 verplaatst

De grotere belangstelling bij de laatste ledenvergaderingen hebben ons doen inzien dat de organisatie daarvan aanpassing verdiende.
Om de belangstellenden allen een zitplaats te kunnen garanderen, de verstrekking van consumpties vlot te kunnen laten verlopen en gebruik te maken van de aanwezige technische faciliteiten is besloten deze te verplaatsen van 9 april in het Spectrum naar

woensdag 18 april 2018 Jansheeren

Plaats en datum uit de Nieuwsbrief van november 2017 zijn dus aangepast! Pas uw agenda aan en vertel dit door!

Het bestuur, december 2017

Recent Posts

Start typing and press Enter to search