De Historische Kring Heemskerk bestaat uit een vereniging en een stichting, beide met dezelfde naam en beide opgericht in 1989.

Kort geleden zijn wij verhuisd naar de Ant. Verherentstraat 5, 1961 GD Heemskerk. (de voormalige Sint Mariaschool).

Bij de Kamer van Koophandel is de Stichting ingeschreven onder nummer 41225220 en de vereniging onder nummer 40596700.

De Stichting is onder het fiscale nummer 8155 96 480 opgenomen in het bestand van de Belastingdienst. Vanaf 17 oktober 2011 wordt zij aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling”. De beschikking voor dit ANBI-predicaat is verstrekt onder dossiernummer 80 164 en opent voor iedereen de mogelijkheid fiscaal vrijgestelde schenkingen of legaten aan onze stichting te doen.

Blijkens artikel 2 van de statuten heeft de stichting samengevat als doel m.b.t.de historie van
Heemskerk:
 verrichten van onderzoek;
 verzamelen, ordenen en bewaren van voorwerpen, geschriften en dergelijke;
 stimuleren van de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van Heemskerk;
 in de bres springen voor historische waarden in Heemskerk die bedreigd worden;
In het beleidsplan 2015-2020 is daar aan toegevoegd:
 het onder de aandacht van personen en instanties brengen van activiteiten van de HKH en van aanwezige materialen en kennis.

Onder de activiteiten horen de halfjaarlijkse uitgaven van ons tijdschrift “HEEMSKRING” en eveneens een halfjaarlijks verschijnende “NIEUWSBRIEF”

Van de uitgegeven Heemskringen zijn overzichten met de daarin gepubliceerde artikelen opgenomen onder “Publicaties”. Voor zover nog voorradig voor verkoop zijn zij evenals de door ons uitgegeven boeken ook vermeld onder “Winkel”.

De meest recente exemplaren van de nieuwsbrieven kunnen worden ingezien door te klikken op de pagina “Nieuwsbrieven” die in het menu onder “Nieuws” is opgenomen.

Namen en adressen van onze BESTUURSLEDEN zijn hierna op een afzonderlijke pagina opgenomen. Binnen de Historische Kring Heemskerk zijn geen betaalde krachten werkzaam en aan de vrijwilligers wordt geen beloning verstrekt.

FINANCIËLE OVERZICHTEN zijn eveneens hierna op een afzonderlijke pagina opgenomen, evenals het vigerende
BELEIDSPLAN en ons PRIVACY-REGLEMENT.

Voor contact voor bv. aanmelding van lidmaatschap of het stellen van vragen verwijzen wij naar de het onder “Contact en links ” opgenomen formulieren.

 

 

 

Start typing and press Enter to search